ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות – מה זה ולמה צריך ביטוח כזה? אחת השאלות השכיחות שדורשת הבהרה בנושא של ביטוח מפני מחלות קשות היא השאלה “למה צריך ביטוח מסוג זה אם יש לי ביטוח בריאות?

ההבדל בין ביטוח בריאות פרטי לבין ביטוח ספציפי למחלות קשות הוא בסוג הביטוח, ביטוח בריאות פרטי הוא מסוג שיפוי ואילו ביטוח זה הוא בדרך כלל מסוג פיצוי.
ביטוח מסוג שיפוי, הוא ביטוח שבו חברת הביטוח משלמת למבוטח החולה החזר הוצאות על טיפולים ותרופות שנזקק להם עקב מחלתו.
ואילו בביטוח מסוג פיצוי, חברת הביטוח משלמת למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע מראש בפוליסת הביטוח.
בביטוחים מסוג שיפוי אם יש לכם כפל ביטוח (ביטוחים עבור אותו הכיסוי), אתם לא תקבלו החזר כספי כפול.
בביטוחים מסוג פיצוי לעומת זאת, אתם כן יכולים לקבל פיצוי כפול אם יש לכם כפל ביטוחי.

רוצים לקבל פרטים נוספים לגביי היתרונות של הביטוח למחלות קשות?
מלאו פרטים כאן באתר ואנו נעביר אותם ל-3 מקצוענים בתחום ביטוחי מחלות קשות שישמחו לתת לכם מידע נוסף.

רשימה חלקית של מחלות המוגדרות כמחלות קשות

 • פרקינסון
 • תשישות נפש
 • חירשות
 • עיוורון
 • ניתוח מעקפי לב (CABG)
 • ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי הלב
 • ניתוח אבי העורקים (האורטה)
 • אוטם חריף בשריר הלב
 • קרדיומיופטיה
 • סוגי סרטן שונים
 • גידול שפיר של המוח
 • כוויות קשות
 • אבדן גפיים
 • אי ספיקת כליות סופנית
 • השתלת כליות
 • השתלת איברים אחרים כגון: לב, כבד, לבלב.
 • ומחלות נוספות.

יכולים להיות הבדלים בין הפוליסות השונות של חברות הביטוח ולכן רצוי מאוד לבדוק מה כוללת הפוליסה שמציעים לכם.

ביטוח למחלות משלים את ביטוחי הבריאות הפרטיים ואבדן כושר עבודה

כאשר חלילה אדם חולה במחלה קשה, הוא צריך לשלם כסף רב עבור הוצאות רפואיות לא צפויות ולכך דואג ביטוח הבריאות הפרטי.
במצב של מחלה קשה, המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד ולכן, ביטוח אבדן כושר עבודה יספק לו החזרים כספיים עבור תקופות של חוסר עבודה.
אך, למבוטח שחולה במחלה קשה יש הוצאות נוספות שאינן כלולות בביטוח הבריאות ובביטוח אבדן כושר עבודה.
הוצאות כגון: התאמת הבית והתאמתו למצבו הבריאותי החדש של המבוטח, העסקת אחות פרטית והוצאות נוספות.
לכן, במקרה של מחלה קשה יש צורך בהכנסה כספית נוספת ועל מנת למנוע פגיעה בחסכונות המשפחה הפתרון לכך הוא ביטוח מחלות קשות.

צור קשר מיידי עם 3 מקצוענים בתחום הביטוח למחלות קשות

צוות האתר “תן לי” יצר שיתופי פעולה עם מקצוענים בתחומי ביטוחי בריאות שונים וגם בתחום הביטוח למחלות קשות.
רוצים ליצור קשר מהיר עם מקצוענים בתחום הביטוח למחלות קשות?
מלאו פרטים כאן באתר ופרטיכם יועברו באופן מיידי ל-3 מקצוענים בתחום.

ביטוח מחלות קשות  – הסבר פשוט שיעשה לכם סדר מה מקבלים בביטוח כזה ואילו גופים מבטחים אירועי ביטוח כאלה.

התשובה לשאלה האם כדאי לבצע ביטוח מסוג זה תלויה כמובן בהלך הרוח שלכם ובחששות שלכם.
אם אתם חוששים ממקרה שבו תחלו במחלה קשה ותפלו למעמסה על קרוביכם, הרי שביטוח בריאות שכולל מחלות קשות עשוי להקל עליכם במקרה והנורא מכול יקרה.

ביטוח מחלות קשות באמצעות קופות חולים

קופות החולים מעניקות טיפולים רפואיים מתאימים גם למחלות קשות, על-פי סל הבריאות והשב”ן. עם זאת, בהתאם לחוק, אין הן מורשות להעניק פיצוי כספי עקב מחלות קשות או מצב רפואי אחרי כלשהו (שב”ן נותן שירותים רפואיים ואף שיפוי כספי עבור שירותי בריאות שנקנו).

מה מכסה פוליסה לביטוח מחלות קשות

פוליסת מחלות קשות מעניקה כיסוי לאירועים רפואיים חמורים או מחלות שאירעו למבוטח; היא מעניק פיצוי כספי בסכום שנקבע מראש, על-פי המפורט בפוליסה.
לא קיימת חפיפה בין כיסוי מטעם קופת החולים לבין כיסוי מטעם הפוליסה.
ישנן הגדרות שנקבעו על-ידי המפקח על הביטוח, בנוגע למחלות הכלולות בביטוח זה.
כיצד מבדילים בין הפוליסות?
בין היתר בהתבוננות במחלות המכוסות. לדוגמא, מבוטח יכול לרכוש פוליסה הנותנת כיסוי ביטוח למספר שונה של מחלות קשות.
חברת ביטוח רשאית לסטות מהגדרות המפוקח במידה שהשינוי הוא לטובת המבוטח.
כך, לפני קניית הפוליסה, רצוי לברר את רשימת המחלות המכוסות, את הגדרתן ואת השיפורים בהגדרות אלו.

תקופת הביטוח

הביטוח תקף למשך תקופה ארוכה. רוב הפוליסות מסתיימות כאשר המבוטח מגיע לגיל מסוים (בדרך כלל 75-65).
ישנן פוליסות עבורן תקופת הביטוח מסתיימת אחרי קרות מקרה ביטוח והמבוטח כבר מיצה את הפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
בפוליסות אחרות, בדרך כלל פוליסות שהמחלות הכלולות בהן מסווגות לקבוצות, במידה שנתגלתה אצל המבוטח מחלה שנכללת בקבוצה מסוימת, ואותו מבוטח קיבל פיצוי, הוא יוכל לרוב להמשיך ביטוח זה בתנאים מגבילים – בדרך כלל עבור מחלות בקבוצות אחרות, וכמובן, בהתאם לתנאי הפוליסה.
בדרך כלל גובה הפיצוי מופחת בגין מקרה ביטוחי נוסף.

תקופת אכשרה

בפוליסת מחלות קשות, לרוב קיימת תקופת אכשרה בת 90 ימים עבור מקרה ביטוחי ראשון.
תקופת האכשרה מציינת את התקופה שרק בסיומה המבוטח יהיה זכאי לגמול כספי במקרה של אירוע ביטוחי.
בפוליסות הכוללות פיצוי למקרה ביטוחי נוסף, כלולה תקופת אכשרה נוספת – לרוב בת 12 חודש, אשר נמנית החל ממועד התרחשות המקרה הביטוחי הראשון.

סכום הביטוח

ישנן פוליסות שאינן מתבטלות כאשר המבוטח מגיע לגיל מסוים, אולם פוליסות אלו מקטינות את סכום הפיצוי הכספי מדי שנה בשיעור כלשהו, עד לסיומו של הביטוח.
זאת אומרת הוא שעד גיל מסוים, זכאי המבוטח לקבל את סכום הביטוח במלואו, כאשר מעל גיל זה קטן סכום הביטוח מדי שנה בשיעור מסוים, בהתאם למפורט בפרטי הביטוח.
בפוליסות המאפשרות קבלת פיצוי בעבור מקרה ביטוחי שני, יורד גובה פיצוי כספי זה משמעותית, לפעמים אף במחצית ולפעמים גם הפרמיה פוחתת בהתאם.

פרמיה

המבוטח הוא זה שבחור את גובה הפיצוי שברצונו לקבל במידה וכאשר יתרחשו מקרה ביטוחי.
סכום הביטוח לרוב מוצע בכפולות של יחידות סכום ביטוח, למשל – כפולות של 10,000, 100,000 או 1,000 שקלים. פרמיית התשלום נגזרת מגובה הסכום שרכש המבוטח לביטוח.

תנאים מיוחדים וחריגים

ברוב הפוליסות ישנו חריג שעל-פיו אם המבוטח נפטר בין 14 ל-30 ימים מהמועד בו נתגלתה מחלה קשה, אין המוטבים זכאים לקבל פיצוי על-פי הפוליסה.

שיתוף פעולה עם גופים מובילים בתחום ביטוחים למחלות קשות

תן לי פועלת בשיתוף פעולה עם גופי ביטוח בריאות מהמובילים במדינה.
אנו מציעים חיבור מהיר ויעיל בין אנשים המעוניינים בכיסוי ביטוחי עבור מחלות קשות שמתאים לצרכים שלהם לבין חברות הביטוח המובילות בתחום ביטוחי הבריאות השונים.
אם אתה שוקל לרכוש ביטוח מחלות קשות כדאי שתפנה אלינו בכדי שנוכל לסייע לך בבחירת ביטוח מחלות קשות שמתאים למאפיינים הייחודיים שלך.
הכנס פרטים כאן באתר ותקבל מספר הצעות לכיסוי ביטוחי מתאים.
הליך שיחסוך לך זמן וכסף!

שאלות שגולשים שואלים אותנו בנושא ביטוח מחלות קשות:

היום, חשוב יותר מאי פעם להיות מוכן לאתגרים הבלתי צפויים של החיים. הכנה אחת כזו היא באמצעות ביטוח, במיוחד ביטוח מסוג זה. עם אינספור אפשרויות ביטוח זמינות, מביטוח רכב, קלנועית, קורקינט ועד לביטוח שיניים, הבנת המורכבות של כל אחת מהן יכולה להיות מרתיעה. לכן הכנו עבורכם רשימה של שאלות תשובות בעולם הביטוח למחלות קשות, על מנת שתוכלו לקבל החלטה מושכלת.

 1. מהו ביטוח מחלות קשות? ביטוח זה הוא סוג של ביטוח המעניק תשלום חד פעמי אם אובחנתם כחולים באחת מהמחלות הקשות המפורטות המכוסות במסגרת הפוליסה. זה יכול לכלול מחלות כמו סרטן, שבץ או התקף לב.
 2. מדוע כדאי לכם לשקול ביטוח מחלות קשות? מצבי חירום רפואיים עלולים להוביל להוצאות בלתי צפויות. בעוד שביטוח בריאות עשוי לכסות חשבונות רפואיים, ביטוח מחלות קשות מספק תמיכה כספית להוצאות אחרות כמו אובדן הכנסה, תשלומי משכנתא, או אפילו עלויות שיקום.
 3. במה זה שונה מביטוח בריאות רגיל? בעוד שביטוח הבריאות מכסה הוצאות רפואיות, ביטוח מחלות קשות מציע תשלום חד פעמי עם אבחנה של מחלה קשה, ועוזר לך לנהל את ההתחייבויות הכספיות במהלך ההחלמה.
 4. האם כל המחלות הקשות מכוסות? לא בהכרח. המחלות המכוסות תלויות בפוליסה. חיוני לקרוא את התנאים ולבצע השוואה בין ספקים שונים כמו הראל, הפניקס ואחרים.
 5. האם זה יקר? העלות משתנה בהתאם לגורמים כמו גיל, בריאות וסכום הכיסוי. עם זאת, רבים מוצאים שזו דרך זולה להשיג שקט נפשי, במיוחד בהשוואה למתח הכלכלי הפוטנציאלי של מחלה קשה.
 6. האם אני יכול לשלב את זה עם סוגי ביטוח אחרים? כן, ספקים רבים מאפשרים לכם לאגד אותו עם מוצרי ביטוח אחרים. לדוגמה, ביטוח ב-הר הביטוח או ביטוח קטנוע יכול להיות כרוך בכיסוי מחלות קשות, לרוב בתעריף מוזל.
 7. מה עלי לבדוק בבחירת פוליסה? התמקדו במחלות המכוסות, סכום התשלום, עלויות הפרמיה וכל החרגה. השוו בין חברות כמו הפניקס ומגדל יכולה להיות מועילה.
 8. האם יש חפיפה עם קצבאות הביטוח הלאומי? ביטוח לאומי עשוי להציע כמה הטבות למחלות קשות, אך לרוב הן מוגבלות. ביטוח זה עלול מספק רשת ביטחון פיננסית מקיפה יותר.
 9. האם כדאי לנו לעשות אתר הביטוח? בעוד שהצרכים של כולם שונים, בהתחשב בהשפעה הכלכלית הפוטנציאלית של מחלה קשה, רבים מוצאים את השקט הנפשי והביטחון הכלכלי שמציעה הפוליסה לא יסולא בפז.
 10. אז איך מתחילים? התחילו בהערכת הצרכים שלכם וביצוע השוואה בין ספקים שונים. התייעצות עם מומחה מחברות מוכרות כמו הראל או ביטוח כלל יכולה לספק הדרכה מותאמת למצב הספציפי שלכם.

בעוד שקיימים סוגים רבים של ביטוח בחוץ, ביטוח מסוג זה בולט כרשת ביטחון חיונית לאתגרים בריאותיים בלתי צפויים. הקדשת זמן כדי להבין ולהשוות את האפשרויות שלכם יכולה להבטיח שאתם מוכנים לכל מה שהחיים מזמנים לכם. אם יש לכם שאלות נוספות או שאתם זקוקים למידע נוסף, אל תהססו לפנות. הבריאות והשקט הנפשי שלכם שווים את זה.

תוכן עניינים

ביטוח מכשירי חשמל

ביטוח מכשירי חשמל

הכדאיות של ביטוח מכשירי חשמל – עולם הביטוחים עשוי לבלבל כל אחד מאיתנו. נושא זה לא חייב להפחיד ולהבהיל אותנו באופן אוטומטי, יש צורך במידע

הצעת ביטוח רכב

הצעת ביטוח רכב

הצעת ביטוח רכב – רכשתם מכונית חדשה ומצוחצחת (או ישנה וחמודה)? מעולה. מגיע לכם מזל טוב. כעת תוכלו להתחדש ולבטח את הרכב שלכם על-ידי רכישת

בדיקת כפל ביטוח

בדיקת כפל ביטוח

הבדיקת כפל ביטוח – במהלך שנת 2018 דווח בעיתון הכלכלי גלובס כי מבדיקת רשות שוק ההון עולה כי תופעת הכפל גורמת לציבור להוצאות כספיות מיותרות

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

קבל שיחת ייעוץ חינם!

מלא/י את הטופס מטה, וניצור איתך קשר בהקדם.