ביטוח דירה צד ג

צד ג' הוא אדם שאינו מבוטח, או בן משפחה המתגורר במקום בקביעות ואינו עובד במשק בית המבוטח. במקרה שהביטוח מופעל במקרה של נזק לצד ג' בשל תאונה שהביאה למחלה, מוות או נזק לרכוש צד ג' בתחומי הדירה, הרי שחברת הביטוח תישא בפיצויים שיהיה המבוטח חייב לשלם בהתאם לחוק הנזיקין.

ביטוח דירה צד ג' – מה עלותו וכיצד רוכשים?

הדירה מהווה נכס בעל ערך, כך שרבים דואגים לבטחה מראש, כנגד סיכונים אפשריים, ובצדק רב.

כפי שהוזכר בתחילה, מוצרי הביטוח המרכזיים בתחום הם ביטוח תכולה וביטוח מבנה.

מובן שניתן לרכוש פוליסה מקיפה שכוללת את שני הביטוחים.

כיסוי ביטוחי כלפי צד ג' יוענק אוטומטית בזמן רכישת ביטוח תכולה.

בשונה מכך, הוא המעוניין ברכישה של ביטוח מבנה בלבד – יהיה עליו להוסיף בנפרד גם ביטוח דירה צד ג'.

מסיבה זו משכירי דירות רבים בארץ מבקשים לעגן כסעיף בחוזה את חובתו של המשכיר לרכוש ביטוח תכולה, שהרי ביטוח זה מגן בפני תביעות על נזקים שנגרמו לצד ג' בנכס שלהם, עם נזקים אפשריים לרכוש המצוי בדירה.

ביטוח צד ג' לדירה – היכן עושים?

ניתן לעשות ביטוח דירה דרך האינטרנט. בזכותה של המהפכה הדיגיטלית שהחלה במאה הקודמת, ענף הביטוח ניער גם הוא שכבות עבות של אבק שמרנות ומסורתיות, עד שניתן למצוא בו כיום חברות לא מעטות היודעות לנצל כראוי את יתרונות הטכנולוגיה לטובת הלקוח – הן מבחינת המחיר הסופי האטרקטיבי והן מבחינת השירות שהן מספקות, המקל משמעותית על התנהלות הלקוח מולן. חברות אלו מכונות "חברות ביטוח ישירות", שהרי הן מתנהל במישרין מול המבוטח בערוץ הדיגיטלי המייעל את הקשר ומאפשר תמחור משתלם יותר ללקוח, וללא הסתייעות בתיווך של סוכנים.

המידע הדרוש ללקוח ניתן לו באופן מסודר ונוח באתר האינטרנט הנגיש של החברה, באופן המאפשר לו לרכישת פוליסה מותאמת בלחיצת כפתור יחיד ובסיוג נציגי הצ'אט הנחמדים של הצ'אט הוירטואלי, או אולי דווקא במוקד הטלפוני הזמין כל היום.

גם בתום הרכישה, יכול המבוטח לנהל את הפוליסה, להוסיף כיסויים והרחבות וגם להתעדכן על מצב התביעה שהגיש (אם הגיש) באזור האישי שנפתח עבורו.

כיסויים נוספים

יצוין שאדם הרוכש ביטוח יכול להתאימו לצרכיו המסוימים באמצעות הוספה של הרחבות וכיסויים לביטוח התקני – מעבר לביטוח צד שלישי, כאשר בין היתר אפשר להוסיף כיסוי נזקי רעידות אדמה, כיסוי סיכונים לרכוש שאנו מניידים מחוץ לדירה – ועוד כהנה וכהנה תוספות והרחבות.

תוכן עניינים

אילו סוגי ביטוח חיים קיימים

אילו סוגי ביטוח חיים קיימים?

אילו סוגי ביטוח חיים קיימים? ביטוח חיים הוא תחום חשוב בעולם הביטוחים בימינו אנו, הן עבור שכירים והן באופן פרטי, ללא קשר למקום העבודה. ניתן

לבצע סקר שוק של ביטוח

לבצע סקר שוק של ביטוח

מתוך סוגי הביטוחים השונים שחברות הביטוח מציעות, קיים גם ביטוח תכולה לדירה. תכנית זו כוללת במסגרתה שני רכיבי ביטוח שונים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה. מובן