ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני מאפשר קצבה חודשית לעובדים הפורשים לגמלאות עם הגיעם לגיל הפרישה, אולם חשוב לא פחות הוא רכיבי הביטוח, לרבות ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים.

במקרה בו נפטר המבוטח בטרם עת, יוכלו בני המשפחה לקבל קצבה ולהמשיך בחייהם על אף הפגיעה בהכנסת המבוטח, במידה שהמבוטח נפגע.

ביטוח פנסיוני מבטיח קצבה חודשית לעובדים היוצאים לפנסיה בהגיעם לגיל פרישה אך חשוב לא פחות מכך, הביטוח כולל גם ביטוח חיים וביטוח אובדן יכולת עבודה.

במקרה בו המבוטח נפטר בטרם עת, יוכלו בני משפחתו לקבל קצבה ולהמשיך לחיות למרות הפגיעה באובדן ההכנסה של אב המשפחה.

במקרה בו המבוטח נפגע בתאונה או איבד את יכולתו להמשיך לעבוד יוכלו הוא ובני משפחתו להמשיך להתקיים בכבוד.

ביטוח פנסיוני חשוב גם לעצמאים שתמורת תשלום חודשי עבור הביטוח יוכלו לקבל קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה וקצבה חודשית בעת הגיעם לגיל פרישה כך שלא יצטרכו להמשיך לעבוד גם אחרי גיל הפרישה.

ביטוח פנסיוני לעובד

מרכיבי ביטוח פנסיוני הינם: מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוח. מרכיב החיסכון מטרתו להבטיח בסיסי כלכלי עתידי בעת הגעת המבוטח לגיל פרישה.

החיסכון צובר תשואה אולם חשב לבחור במסלול שאינו מסכנן את כספי החיסכון.

הביטוח מבטיח כי יהיה מי שידאג למשפחת המבוטח במקרה שנפטר או איבד את כושר עבודתו ויכולתו להתפרנס, ובכך מעניק למבוטח תחושת ביטחון.

מרכיב הביטוח (ריסק) מאפשר למבוטח כיסוי בגין מחלה או תאונה העלולות למנוע ממנו לעבד ולהשתכר ולדאוג לכלכלת המשפחה והביטוח.

ביטוח ריסק מבטיח בסיסי כלכלי ואת היכולת להמשיך לחיות ברמת חיים הולמת.

ביטוח עובדי מדינה – תכנון העתיד

תמונת המצב העגומה המציגה קשישים בישראל שעבדו קשה משך כל חייהם, אולם עם פרישתם לגמלאות, עליהם לחיות על קצבאות זעומות של ביטוח לאומי.

עניין זה מעורר אנשים להתחיל לדאוג טוב יותר לעתידם.

מאחר שלא ניתן להסתמך על קצבאות הביטוח הלאומי כבסיסי כלכלי לאחר הפרישה, חשוב על כן לדאוג לרכישת ביטוח פנסיוני ואף להרחיבו במידה הצורך.

ב-2008 נחקק חוק ממשלתי המיועד להרחבת פנסיית החובה במשק, שהוביל למהפכה בנושא זה.

החל משנה זו מחויב כל מעסיק להפריש 2.5% משכר הברוטו של העובד עבור קרן פנסיה.

בעקבות החוק, כמיליון עובדים ישראלים עומדים ליהנות מקצבת פנסיה שלא היתה מובטחת עבורם לפני חקיקת החוק.

באפשרות העובדים לבחור להפריש סכום גבוה יותר ולהגדיל בכך את קצבת הפנסיה שלהם. על עצמאים להסדיר ביטוח פנסיוני באופן עצמאי.

תכנון מוקפד

רצוי לבדק את המסלול הפנסיוני הנוכחי שלכם ולבדוק האם קיימות חלופות טובות יותר.

מובן שאין לקחת מאליו את החיסכון לפנסיה אלא לבדוק האם המסלול הוא המתאים ביותר, או שקיים מסלול טוב יותר.

אפשר לעבור בקלות בין מסלולים, כאשר ישנם הבדלים משמעותיים ביניהם.

רצוי להתייעץ עם סוכן ביטוח או יועץ מוסמך שידע להסביר במפורט אודות הביטוח הפנסיוני המתאים ולהתאים מסלול לצורכי המבוטח, תוך חשיבה על העתיד.

ההבדל בין מסלולי הביטוח עשוי להגיע לכדי סכומים גבוהים למדי; לפיכך יש לדאוג לתכנון מוקפד, ואולי אף תוך התייעצות עם גורם מקצועי ומוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני.

תוכן עניינים

ביטוח נסיעות למקסיקו

ביטוח נסיעות למקסיקו

ביטוח נסיעות למקסיקו – חופשה בחו"ל, במיוחד ביעדים אקזוטיים, היא שילוב של הרפתקה ורגיעה, חווית חיים שלא תמיד חוזרים עליה ואליה. אחד היעדים המיוחדים ביותר

שינויים משמעותיים שחלו בעולם הביטוח

שינויים משמעותיים שחלו בעולם הביטוח

שינויים משמעותיים שחלו בעולם הביטוח – עקב שינויים משמעותיים שחלו בעולם ביטוח החיים במשך השנים האחרונות, חלו שינויים מהותיים גם בהגדרות ובסוגים של פוליסות ביטוח