השוואת ביטוח בריאות לגילאי 31 עד 40

השוואת ביטוח בריאות עבור נשים וגברים בגילאי 31 עד 40 – להלן השוואה בין חברות הביטוח המספקת פוליסת ביטוח בריאות לגברים ונשים בגילאי 21 עד 30 במחיר הזול ביותר.

נתוני ההשוואות נלקחו ממחשבון ביטוח בריאות של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון (קישור בתחתית העמוד).
הנתונים נכונים לחודש ינואר 2019.
הנתונים המוצגים מתאימים לגברים ונשים בגילאי 21 עד 30.
מאמר זה מציג רק את שלושת חברות הביטוח המציעות את הפוליסות במחיר הזול ביותר.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור נשים הן: AIG, הכשרה ואיילון.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור גברים הן: AIG, מנורה וביטוח ישיר.

ביטוח בריאות לנשים

חברת ביטוח AIG

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 81 ש”ח.

ניתוחים
עלות החלק של ניתוחים בביטוח הבריאות: 69 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות ביטוח הבריאות עבור השתלות: 8 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש”ח
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש”ח
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות ביטוח בריאות עבור תרופות שלא בסל: 4 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש”ח למרשם
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש”ח

 

הכשרה חברה לביטוח

ציון מדד שירות: אין.

מחיר: 88 ש”ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 76 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 7 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 4750000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1000000
 • מימון להערכה רפואית – 100000
 • גמלה לאחר השתלה – 7000

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 5 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 600

 

חברת ביטוח איילון

ציון מדד שירות: 67.

מחיר: 93 ש”ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 75 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 8 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – אין
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 לניתוח/טיפול מיוחד בחו”ל
 • מימון להערכה רפואית – 80,000
 • גמלה לאחר השתלה – 5,000 ש”ח ל-24 חודש

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 10 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 350 ש”ח למרשם, 550 ש”ח למרשם לתרופה כרונית
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – תרופות אונקו
 • פרטים נוספים של כיסוי ביטוחי זה – כיסוי גם לחוו”ד שניה אצל רופא מומחה ובדיקה פתולוגית ובדיקה גנומית

ביטוח בריאות לגברים

חברת ביטוח AIG

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 81 ש”ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 69 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 8 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש”ח
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש”ח
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 4 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש”ח למרשם
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש”ח

חברת ביטוח מנורה מבטחים

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 81 ש”ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 64 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 9 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000 ש”ח
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 ש”ח
 • מימון להערכה רפואית – 75,000 ש”ח
 • גמלה לאחר השתלה – 7,500 ש”ח למשך 24 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 8 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש”ח למרשם לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 300 ש”ח לסרטן

 

חברת ביטוח ישיר

ציון מדד שירות: 77.

מחיר: 82 ש”ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 63 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 10 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 6,600,000 ש”ח
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 660,000 ש”ח
 • מימון להערכה רפואית – עד 6600000 השתלה,עד 660000 טיפול מיוחד
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 5,500 ש”ח עד 24 חודשים לאחר ההשתלה

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 9 ש”ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 500 ש”ח לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 3000 ש”ח לחודש

 

צור איתנו כקשר ונחסוך לך כסף וזמן יקר

זה לא דבר פשוט לבחור בביטוח בריאות פרטי.
יש לא מעט שיקולים שצריך לקחת בחשבון ובמיוחד כאשר לאנשים רבים יש פוליסות רבות עם כיסוי ביטוחי משתנה.
אנחנו בתן לי יצרנו מארג של קשרים ושיתופי פעולה עם חברות הביטוח הגדולות בכדי לחסוך לקוראי האתר כסף וזמן יקר.
מלא פרטייך כאן באתר ואנו נפנה את פרטייך לסוכנויות הביטוח המובילות שיצרו אתך קשר בכדי להתאים לך את תכנית הביטוח שהכי מתאימה לך.

מקור מידע: https://briut.cma.gov.il/Parameters

תוכן עניינים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים דמי ניהול

ביטוח מנהלים דמי ניהול – ביטוח מנהלים הוא הסכם, בעצם חוזה בין מבוטח לחברת ביטוח ובניגוד למערכת היחסים מול קרן פנסיה, אשר פתוחה לשינויים עתידיים,

תשלום בביטוח מנהלים

תשלום בביטוח מנהלים

תשלום בביטוח מנהלים – צעירים העומדים בפני תחילת קריירה משמעותית או לא כל-כך משמעותית, נוטים לעיתים קרובות לבחור בברירת מחדל כלשהי עבור חסכונותיהם העתידים, ללא

ביטוח לטרקטורון

ביטוח לטרקטורון

ביטוח לטרקטורון – החול יזכור! החול יזכור את עקבות השעיטות של גלגלי הטרקטורון שלכם על הדיונות של מישור החוף או בשבילים בשפלה, אבל במקרה שתיפלו

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

קבל שיחת ייעוץ חינם!

מלא/י את הטופס מטה, וניצור איתך קשר בהקדם.