ביטוח בריאות פרטי או קולקטיבי?

ביטוח בריאות פרטי או קולקטיבי? – במאמר זה נסביר על ההבדלים בין ביטוח בריאות פרטי וקולקטיבי. אם באפשרותך לבחור בין שני סוגי הביטוחים השונים כדאי שתקרא את המאמר בכדי לבצע בחירה מושכלת בין ביטוח בריאות פרטי או קולקטיבי.

ביטוח בריאות פרטי

בביטוח בריאות פרטי, רוכש המבוטח מחברת הביטוח עבורו או עבור בני משפחתו, ישירות מהחברה או באמצעות סוכן ביטוח.
פוליסת ביטוח פרטי כוללת קבוצת תנאים אחידים לכל המבוטחים, מלבד חריגים אישיים, הפוליסה מיועדת לתקופה ארוכה ובדרך כלל לכל החיים.

ביטוח בריאות קולקטיבי (קבוצתי)

ביטוח קולקטיבי מתאפשר לקבוצה בת 50 מבוטחים לכל הפחות שלהם יש מכנה משותף, לדוגמא – חברים באותו ארגון או עובדים באותו מקום עבודה.
תנאי הביטוח של הקבוצה נקבעים באמצעות משא ומתן בין חברת הביטוח לבין נציג הקבוצה, אשר מוגדר כבעל פוליסה.
במרבית הפוליסות הקבוצתיות, תהיה הפרמיה אחידה עבור כל חבר הקבוצה, כאשר לעתים היא נקבעת על-פי קבוצות גיל.
פוליסה קבוצתית לרוב נרכשת לתקופה בת מספר שנים.
בסוף תקופת הביטוח בעל הפוליסה יכול להחליט על חידושה, על חברת הביטוח ובאילו תנאים הדבר יבוצע.
כללי עריכת ביטוח הבריאות הקבוצתי מעוגנים בתקנות ביטוח הבריאות.

מי יכול להיות בעל הפוליסה בביטוח קולקטיבי?

על ארגון המבקש להיות בעל הפוליסה בביטוח קולקטיבי להיות אחד מאלו שלפניכם:

  • מעביד – הפוליסה תכסה עובדים וגמלאים ובני משפחותיהם, על-פי החלטת המעביד.
  • תאגיד – הפוליסה תכסה חברים ובני משפחותיהם, על-פי החלטת התאגיד.
  • ספק שירות – הפוליסה תכסה מקבלי שירות, על-פי החלטתו ובכפוף לאישור מפקח הביטוח.
  • קופות חולים – הפוליסה תכסה חברים, בכפוף לאישור מפקח הביטוח. ביטוח סיעודי מטעם קופות חולים ניתן על-ידי חברת ביטוח המתקשרת עם הקופה. קופת החולים היא בעלת הפוליסה, כמו גם נציגת המבוטחים.

מה כדאי לדעת על צירוף לביטוח קולקטיבי

צירוף מבוטח לקבוצה של ביטוח בריאות קולקטיבי מותנה בהסכמה מפורשת של המבוטח ובחתימתו על טופס מתאים ומתועד.
הכלל חל בכל מקרה בו משתתף המבוטח בתשלום כלשהו לטובת הביטוח, כגון תשלום פרמיה או לחילופין – חיוב מס בשל פרמיה על ביטוח שגורם אחר שילם עבורו.
ההצטרפות לביטוח בריאות קבוצתי לא יכולה להיות תנאי לחברות בארגון או להעסקה.

 

מאמרים נוספים:

חידוש ביטוח קולקטיבי – עם הסכמת המבוטח

  • חידוש פוליסת ביטוח לתקופה נוספת מחויב גם הוא בהסכמה ברורה ומפורשת של כל מבוטח, אלא אם קוימו שלושת התנאים שלפניכם:
  • הפוליסה הקבוצתית היא בתוקף למשך שלוש שנים מינימום.
  • רצף ביטוח נשמר לכיסויים, מבלי שנדרשת תקופת אכשרה חדשה או הצהרת בריאות מעודכנת.
  • הודעה על חידוש נשלחה 30 יום טרם החידוש. במקרה שחודשה הפוליסה בהתאם לחוק והחליט המבוטח כי אינו מעוניין להמשיך ולהיות מבוטח עם חידוש הפוליסה, רשאי הוא לקבל החזר בגין הפרמיה ששולמה עם החידוש, באת בתנאי שביטל הפוליסה תוך 60 יום מרגע החידוש ולא הגיש כל תביעה על מקרה ביטוח שהתרחש במהלך תקופה זו.

מאמר חיצוני: טיול שטח בצפון כחלק מטיול מאורגן

 

שינוי תנאי ביטוח בביטוח קולקטיבי

תנאי ביטוח, היקף כיסוי ופרמיה בביטוח בריאות קבוצתי יכולים להשתנות במשך תקופת הביטוח או בזמן חידושו.

על חברת הביטוח ליידע מבוטחים על כל שינוי שהוא בתנאי הביטוח – 30 יום טרם מועד השינוי.

זכות להמשכיות ביטוח

במידה שפוליסה קבוצתית אינה מתחדשת לטובת מבוטחים של הקבוצה או חלק מהם, או במקרה של עזיבת מבוטח את הקבוצה (למשל, במקרה שהוא עוזב את מקום העבודה), המבוטח זכאי להמשכיות ביטוחית.
במקרים רבים, מתחייבת חברת הביטוח לאפשר למבוטח לעבור לפוליסת פרט שכוללת כיסויים דומים לאלו שהיו בפוליסה הקבוצתית, ללא תקופת אכשרה וללא חיתום, על-פי תנאי המשכיות שנקבעו בפוליסה הקבוצתית.
הפרמיה שהמבוטח ישלם בפוליסת פרט תהא דומה לפרמיה הנהוגה בפוליסות פרט אחרות, כאשר לרוב יהיה מחירה גבוה מהפרמיה ששולמה בפוליסה קבוצתית.
על-פי הנחיות מפקח על ביטוח, חייבות חברות ביטוח לאפשר את המשכיות הפוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי.

ביטוח פרטי וביטוח קבוצתי – הבדלים עיקריים

היקף. בפוליסה קבוצתית ההיקף תלוי בהסכם שבין בעל הפוליסה לחברת הביטוח. המבוטח כמעט ואינו יכול להשפיע על היקף הכיסוי, מלבד באם מדובר בבחירה של חבילת כיסויים. בפוליסת פרט ההיקף תלוי בבחירת המבוטח ובהסכמת החברה.
חיתום רפואי. בפוליסה קבוצתית ההצטרפות עשויה להיות לעתים בלא חיתום. בפוליסת פרט בדרך כלל עובר המבוטח תהליך חיתום רפואי עם הצטרפותו לביטוח.
פרמיה. בפוליסה הקבוצתית תהיה הפרמיה לרוב נמוכה מזו שבפוליסת פרט, אך לא ניתן להבטיח שעם חידוש הפוליסה לתקופה נוספת, תישאר הפרמיה ללא שינוי. בפוליסת פרט תהא הפרמיה לרוב גבוהה יותר לעומת זו שבפוליסה הקבוצתית.
תקופת ביטוח. בפוליסה הקבוצתית תקופה הביטוח היא בהתאם לתקופת ההסכם שבין בעל הפוליסה לחברת הביטוח – לרוב בין שלוש לחמש שנים. בתום תקופה זו ניתן לחדש את הפוליסה באותה חברה או בחברה אחרת. על אף זאת, לא ניתן להבטיח חידוש של הפוליסה לתקופה נוספת. מרבית הפוליסות הקבוצתיות כוללות תנאים המחייבים את חברת הביטוח לאפשר המשכיות לפוליסת פרט. עבור פוליסת פרט תהא תרופת הביטוח לרוב למשך חיי המבוטח.

שיתוף פעולה עם גופים מובילים בתחום ביטוחי הבריאות

תן לי פועלת בשיתוף פעולה עם גופי ביטוח בריאות מהמובילים במדינה.
אנו מציעים חיבור מהיר ויעיל בין אנשים המעוניינים בכיסוי ביטוחי לבין חברות הביטוח המובילות בתחום ביטוחי הבריאות.
בין אם אתה מעוניין בביטוח פרטי או ביטוח קולקטיבי פנה אלינו בכדי שנוכל לסייע לך בבחירת ביטוח מתאים.
הכנס פרטים כאן באתר ותקבל מספר הצעות לכיסוי ביטוחי בתחום הבריאות.
הליך שיחסוך לך זמן וכסף!

תוכן עניינים

ביטוח דירות

ביטוח דירות – ביטוח דירה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר, מדובר על ביטוח שמגן על הדירה שלכם במקרה של אסונות טבע, מגיפות, מלחמה ועוד שבהם

ביטוח חובה לרכב

ביטוח חובה לרכב

ביטוח חובה לרכב – כשמו כן הוא, ביטוח חובה לרכב הוא ביטוח מחייב על-פי חוק, כאשר על כל בעל מכונית לרוכשו, מטרת ביטוח זה היא

קבל שיחת ייעוץ חינם!

מלא/י את הטופס מטה, וניצור איתך קשר בהקדם.