ביטוח אובדן כושר עבודה
דואגים למחר שלכם

ביטוח אובדן כושר עבודה

 

כל בוקר אתם קמים לעבודה ונכנסים למציאות – השגרה האפרורית – עד אשר אתם מגיעים לעבודה. אתם עובדים שעות ספורות ושבים לביתכם החמים והנעים. בסוף החודש אתם מקבלים תגמול כספי בעבור שעות העבודה שהשקעתם. האם יצא לכם לחשוב על תרחיש בו לא תוכלו להגיע לעבודה עד כדי שתיאלצו לחיות ללא הכנסה? בוודאי שמצב זה עלול להוביל למצב כלכלי חמור.

על-מנת לתחזק הכנסה קבועה, גם בתרחיש הכולל אובדן כושר עבודה, רצוי לרכוש תכנית ביטוח אובדן כושר עבודה.

ביטוח מקופת החלים – פתרון נחמד אך בלתי מקיף

ל-4.5 מיליון ישראלים יש ביטוח סיעודי, כאשר 3.5 מיליון מתוכם מבוטחים במסגרת ביטוחים משלימים של קופות החולים. חצי מיליון מהם מאורגנים בביטוחים קבוצתיים המנוהלים על-ידי מקומות עבודה וארגונים. ביטוחים קבוצתיים מעניקים פתרון חלקי ויעיל למחצה, בעלות נמוכה.

ביטוח סיעודי פרטי – מהו?

כל בן-אנוש במדינת ישראל רשאי לבטח עצמו עם תכנית ביטוח סיעודי פרטי לכל מקרה לו יזדקק לטיפול וסיוע סיעודי, זאת נוסף על הזכאות לגמלת סיעוד, אשר נקבעת במסגרת ביטוח הסיעוד בחוק ביטוח לאומי. הזכויות והתנאים של פוליסות הביטוח שונים כמובן מחברה אחת לאחרת ומעוגנים בהסכם הפוליסה:

ישנם שלושה סוגים בולטים של תכניות ביטוח סיעוד פרטי:

  1. פוליסות ביטוח שנרכשות דרך סוכני ביטוח אישיים
  2. פוליסות קולקטיביות שנרכשות על-ידי קבוצות וועדי עובדים.
  3. פוליסות המוצעות כחלק משירותי ביטוח מטעם קופת החולים.

ביטוח אובדן כושר עבודה – מהו?

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר כיסוי במקרים בהם בן-אדם שעד ליום זה עבד למחייתו, חלה או נפצע באופן שאינו מאפשר לו המשך עבודה תקין. ביטוח אובדן כושר עבודה יכסה חלק מהכנסות המבוטח. אפשרי לבטח עד כ-75% משכר הברוטו של המבוטח, כך שבמקרה בו העובד מאבד את יכולתו לעבוד – יקבל פיצוי בגובה 75% מהמשכורת שקיבל. במשך תקופה זו, לא תגבה חברת הביטוח מהמבוטח תשלום פרמיה לפוליסת אובדן כושר עבודה, ואילו זכויותיו תמשכנה להצטבר.

ביטוח אובדן כושר עבודה – היכן ניתן לרכוש?

ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה אצל חברות הביטוח. במקרה זה, רצוי להיוועץ בסוכן ביטוח אישי שיפרט באוזניכם את פרטי הפוליסה, העליות והתנאים, על-מנת שיתאפשר לכם להבין את סעיפי הפוליסה לעומקם. יתר על כן, קיימים מסלולים אחדים עבור ביטוח אובדן כושר עבודה. סוכן ביטוח מיומן ידע לשאול אתכם את השאלות הנכונות ולהמליץ לכם על המסלול המתאים ביותר, שבין השאר, תלוי גם בגיל המבוטח וגובה המשכורת.

לחצו כאן לפרטים אודות ביטוח בריאות