איך בוחרים ביטוח בריאות

איך בוחרים ביטוח בריאות

1500 1001 תן לי - השוואת ביטוחים

אחת השאלות הנפוצות שאנו מקבלים מגולשי האתר היא "איך בוחרים ביטוח בריאות?".
לבחור ביטוח בריאות זה לא דבר פשוט, קיים היצע מאוד גדול של ביטוחי בריאות שונים.
חברות ביטוח פרטיות מציעות פוליסות ביטוח שונות, גם קופות החולים מציעות שירותי בריאות נוספים על אלו הבסיסיים.
איך בוחרים ביטוח בריאות מתאים?
הדרך הנכונה לבחור ביטוח בריאות מתאים היא באופן הבא:

 • כדאי קודם כל לבדוק באילו ביטוחים אתם מבוטחים.
 • אתם צריכים להגדיר את הצרכים שלכם.
 • סקירת הביטוחים שעונים על הצרכים שלכם.
 • בדיקת חברות הביטוח.

 

בחירת כיסוי ביטוחי הולם

שלב  הגדרת צרכים

לפני שאתם מחליטים איזו חבילת ביטוח מתאימה למצבכם, עליכם לשאול את השאלות שלפניכם:

 • האם לדעתם אתם עשויים להיקלע למצב בריאותי שעשוי שלא להיות מכוסה על-ידי הביטוחים הקיימים שלכם (סל בריאות בסיסי, כיסויים המוצעות במסגרת שב"ן)?
 • האם אתם מעוניינים ברכישת כיסוי נוסף משלים או בנוסף למה שכבר יש לכם? למשל כיסוי לתרופות שאינן מופיעות בסל התרופות שמוצע לכלל האזרחים.
 • מהו המצב הבריאותי שלכם ושל בני משפחתכם?
 • האם צפויים להופיע צרכים בריאותיים מיוחדים?
 • האם מצבכם הרפואי (או זה של בני משפחתכם) עלול להביא לקביעת חריגים אישיים בתכנית הביטוח?
 • על אף החריגים הצפויים, האם אתם עדיין מעוניינים ברכישת כיסוי ביטוחי?
 • איזה סכום כסף אתם מסוגלים להשקיע ברכישת ביטוח פרטי?

החלפת פוליסת ביטוח

 • במידה שאתם מעוניינים בהחלפת פוליסת בריאות קיימת באחרת, רצוי לבדוק אפשרות לשינוי בתנאי הקבלה. במהלך הבדיקה, היעזרו בשאלות שלפניכם:
 • האם ניכר שינוי במצב הבריאותי לעומת היום בו נרכשה הפוליסה הקודמת?
 • האם יכולים להיקבע חריגים כלליים או חריגים אישיים שלא נכללו בפוליסה הקודמת?
 • מניין תקופת האכשרה – האם מתחיל מחדש?
 • האם נמנית בפוליסה החדשה התקופה במהלכה רשאית חברת ביטוח לשלם או להגביל תגמולי ביטוח, אם מקרה הביטוח התרחש עקב מצב רפואי קודם?

 

שלב סקירת כיסויים העונים על דרישות אישיות

 • הפוליסה המבוקשת – האם כוללת כיסויים שאתם מעוניינים לרכוש והאם מתאימים לדרישותיכם?
 • הפוליסה המבוקשת – האם כוללת כיסויים הקיימים כבר במסגרת השב"ן או פוליסת ביטוח אחרת?
 • האם אתם מבקשים לרכוש כיסוי ביטוחי לטובת מצב מסוים? (הוצאות רפואיות, השתלות וכו'…)
 • האם אתם נזקקים לכיסוי ביטוחי לטובת אסונות ומקרים קשים בלבד, או גם לטובת החזר הוצאות קטנות?
 • אלו הגבלות קיימות לגבי כיסויים בפוליסה שאתם מבקשים לרכוש? האם, למשל, ישנה הגבלה על כמות התביעות שניתן להגיש? האם ישנה מגבלה לבית חולים, או לנותן שירות אחר, אליהם ניתן לפנות?
 • משך תקופת הביטוח?
 • תקרת הכיסוי?
 • האם ישנה השתתפות עצמית הכלולה בפוליסה? מהי?
 • איזו תקופת המתנה ישנה בפוליסה?
 • איזו תקופת אכשרה קיימת בפוליסה?
 • תגמולי הביטוח, האם הם מסוג שירות, שיפוי או פיצוי?
 • האם מוצע לכם כיסוי על-ידי חברת הביטוח במסגרת חבילות כיסויים? ככיסוי נפרד?

שימו לב! חברת הביטוח לא יכולה להתנות רכישת כיסוי ביטוחי מסוים ברכישת כיסוי ביטוחי אחר.
חברת הביטוח אינה מורשית להתנות רכישת כיסוי ביטוחי כלשהו ברכישת כיסוי ביטוחי אחר כלשהו, מלבד מקרים שאושרו מראש בידי המפקח על הביטוח ומלבד כיסויים המהווים נספח לכיסוי ביטוחי המוגדר בתור בסיס.
יתרה מכך, החברה מחויבת לכלול באותה רשימת כיסויים שמוגדרים כבסיס כיסוי לביטוח לניתוחים, תרופות, מחלות קשות והשתלות – לכל הפחות.

שלב הערכת מחיר הביטוח אל מול היכולת לשלם אותו

 • בדקו מהי הפרמיה החודשית.
 • האם הפרמיה משתנה בהתאם לגיל? מה יהיה שיעור הפרמיה בגיל המבוגר ביותר?
 • במקרה בו מופסק התשלום על הפרמיה – האם הביטוח נותר בתוקף באופן חלקי?
 • האם קיימת השתתפות עצמית? מה שיעורה?
 • בדקו את היכולת לשלם גם בימינו וגם בעתיד הרחק – בשל פרמיה חודשית ובשל השתתפות עצמית, במקרה בו מוגשת תביעה.

מרבית פוליסות ביטוח בריאות הפרטיות הינן ארוכות טווח, כאשר התשלום עבורן מתמשך בהתאם.
על כן רצוי לבדוק את היכולת לעמוד בתשלומים החודשיים לאורך זמן, גם תוך התחשבות במקורות הכנסה אפשריים בעתיד.
לתשומת לבכם בביטוחי פרט, על חברת ביטוח להציג למבוטח מראש טבלת פרמיות עדכנית לאורך תקופת הביטוח כולה.
בניגוד לכך, בביטוח קבוצתי, הפרמיות הנקבעות בין חברת ביטוח לבין המבוטח עלולות להשתנות במשך התקופה או עם חידושה.

שלב בדיקת חברת הביטוח

שיקולים אחדים יכולים להשפיע על הבחירה בחברת ביטוח, כגון – ניסיון חברת הביטוח, אופן ניהול תביעות של החברה, ציון במדדי שירות המתפרסמים על-ידי המפקח על הביטוח וכד'.
קיימות שתי דרכים באמצעותן אפשר לרכוש פוליסת בריאות: בדרך פרטית – באמצעות חברה ישירה או סוכן ביטוח, או בדרך קבוצתית – באמצעות הארגון בו אתם חברים או מקום העבודה שלכם.
לפני החלטה על הצטרפות  כדאי שתדעו את הדברים הבאים:

 • התשובות לשאלות שבטופס יכולות להשפיע על זכאות עתידית ועל כן חשוב למלא את ההצהרה במשנה זהירות וריכוז.
 • לפני הרכישה, ועם טופס ההצטרפות, חברת הביטוח חייבת להציג בפני המבוטח טופס גילוי נאות הכולל פרטים חיוניים על הפוליסה, כמו גם פירוט הכיסויים העיקריים, בהתאם להנחיות של המפקח על הביטוח.
 • עדיף להמתין עם רכישת הפוליסה עד לקבלת תשובות מספקות וברורות לכל השאלות שנשאלו.
 • נוסף לפוליסה, אפשרי בדרך כלל לרכוש כיסויים ביטוחים מוספים; רצוי לבדוק האם יש צורך בכאלו.
 • טרם קבלת החלטה, רצוי לבדוק שתי הצעות לפחות מאת חברות ביטוח שונות.
 • טרם רכישת ביטוח, כדאי לקבל חוות דעת נוספת מגורם מקצועי כלשהו, כגון סוכן ביטוח או גורם אחר. כאשר פונים לסוכן ביטוח, עליכם לפנות לסוכן מורשה המחזיק ברישיון מטעמו של המפקח על הביטוח. תוכלו לבדוק
 • רשימת סוכנים מורשים באתר המפקח.
 • סוכן ביטוח יציע תכניות ביטוח אחדות של החברות עמן הוא עובד. כיוון שלא כל הסוכנים עובדים עם כל חברות הביטוח, רצוי לפנות לכמה סוכנים העובדים עם מספר חברות ביטוח.

שיתוף פעולה עם גופים מובילים בתחום ביטוח בריאות

תן לי פועלת בשיתוף פעולה עם גופי ביטוח בריאות מהמובילים במדינה.
אנו מציעים חיבור מהיר ויעיל בין אנשים המעוניינים בכיסוי ביטוחי לבין חברות הביטוח המובילות בתחום ביטוחי הבריאות.
הכנס פרטים כאן באתר ותקבל מספר הצעות לכיסוי ביטוחי בתחום הבריאות.
הליך שיחסוך לך זמן וכסף!

  ipt type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js">