השוואת ביטוח בריאות לגילאי 21 עד 30

השוואת מחיר ביטוח בריאות גברים ונשים גילאי 21 עד 30

להלן השוואה בין חברות הביטוח המספקת פוליסת ביטוח בריאות לגברים ונשים בגילאי 21 עד 30 במחיר הזול ביותר.
נתוני ההשוואות נלקחו ממחשבון ביטוח בריאות של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון (קישור בתחתית העמוד).
הנתונים נכונים לחודש ינואר 2019.
הנתונים המוצגים מתאימים לגברים ונשים בגילאי 21 עד 30.
מאמר זה מציג רק את שלושת חברות הביטוח המציעות את הפוליסות במחיר הזול ביותר.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור נשים הן: הראל, AIG וכלל.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור גברים הן: הראל, ביטוח ישיר ו-AIG.

הראל ביטוח ופיננסים

ציון מדד שירות: 71.

פירוט הכיסוי הביטוחי לנשים

מחיר לנשים: 45 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 22 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 6 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 4.7 מיליון
 • מימון לטיפול מיוחד עד – ללא תקרה
 • מימון להערכה רפואית – עד התקרה הכוללת ועד הערכה לתביעה
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 7,000 שח עבור לב, ריאה, לבלב, כבד ושילוב ביניהם או 4,000 עבור כליה ומח עצמות, עד 24 חודשים לאחר ההשתלה למעט השתלת מח עצם עצמית

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 5 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 400 שח או 800 שח לתרופות אוף לייבל ותרופות יתום
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 10000 שח

פירוט הכיסוי הביטוחי לגברים

מחיר לגברים: 56 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 45 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 6 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 4.7 מיליון
 • מימון לטיפול מיוחד עד – ללא תקרה
 • מימון להערכה רפואית – עד התקרה הכוללת ועד הערכה לתביעה
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 7,000 שח עבור לב, ריאה, לבלב, כבד ושילוב ביניהם או 4,000 עבור כליה ומח עצמות, עד 24 חודשים לאחר ההשתלה למעט השתלת מח עצם עצמית

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 5 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 400 שח או 800 שח לתרופות אוף לייבל ותרופות יתום
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 10000 שח

AIG

ציון מדד שירות: 72.

פירוט הכיסוי הביטוחי לנשים

מחיר לנשים: 60 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 53 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 5 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש"ח
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש"ח
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 2 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש"ח.

פירוט הכיסוי הביטוחי לגברים

מחיר לגברים: 60 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 53 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 5 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש"ח
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש"ח
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 2 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש"ח

כלל לנשים

ציון מדד שירות: 73.

 

פירוט הכיסוי הביטוחי לנשים

מחיר לנשים: 67 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 56 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 4 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה (למעט השתלת תאי גזע ומח עצם עצמית)
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5 מיליון
 • מימון לטיפול מיוחד עד – מיליון
 • מימון להערכה רפואית – 100,000 במצטבר בגין 2 בדיקות
 • גמלה לאחר השתלה – בין 2,000 ל-7,000 לחודש לפי סוג ההשתלה, 24 חודש בגין השתלה בחול ו-12 חודש בגין השתלה בישראל

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 7 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 600

ביטוח ישיר לגברים

ציון מדד שירות: 77.

 

פירוט הכיסוי הביטוחי לגברים

מחיר לגברים: 57 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 44 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 7 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 6,600,000 ש"ח
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 660,000 ש"ח
 • מימון להערכה רפואית – עד 6600000השתלה,עד660000 טיפולמיוחד
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 5,500 ש"ח עד 24 חודשים לאחר ההשתלה

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 6 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 500 ש"ח לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 3000 ש"ח לחודש

 

אנחנו יכולים לחסוך לך כסף וזמן יקר בבחירת ביטוח בריאות מתאים

לא בטוח איזו חברת ביטוח מתאימה לך יותר או איזה פוליסה מתאימה יותר?
בחירת ביטוח בריאות פרטי זה לא דבר פשוט לבחירה משום שיש לא מעט שיקולים שצריך לקחת בחשבון ובמיוחד כאשר לאנשים רבים יש פוליסות רבות עם כיסוי ביטוחי משתנה.
אנחנו בתן לי יצרנו מארג של קשרים ושיתופי פעולה עם חברות הביטוח הגדולות בכדי לחסוך לקוראי האתר כסף וזמן יקר.
מלא פרטייך כאן באתר ואנו נפנה את פרטייך לסוכנויות הביטוח המובילות שיצרו אתך קשר בכדי להתאים לך את תכנית הביטוח שהכי מתאימה לך.

 

מקור מידע: https://briut.cma.gov.il/Parameters

תוכן עניינים

איזה ביטוח בריאות יש לי

איזה ביטוח בריאות יש לי?

איזה ביטוח בריאות יש לי? מרבית האנשים לא ממש יודעים אילו ביטוחים קיימים עבורם, הם מבצעים ביטוח דרך מקום העבודה, דרך ארגונים מסוימים ויש שפשוט

השוואת ביטוח חיים למשכנתא

השוואת ביטוח חיים למשכנתא

השוואת ביטוח חיים למשכנתא – מזה שנים, דורשים הבנקים מלקוחות שמבקשים משכנתא, לחתום גם על ביטוח בריאות, זאת כמובן כדי להבטיח את עצמם במקרה של