ביטוח מבנה

מתוך מבחר אפשרויות של פוליסות ביטוח דירה המוצעות כיום, הרי שפוליסת ביטוח מבנה היא כנראה הפוליסה החשובה ביותר. זוהי פוליסת חובה עבור בעלי דירה שרכשו את הדירה על-ידי משכנתא, מפני שהבנק הממשכן מחייב לעשות כן. פוליסה זו מגנה על בעל הבית בפני אפשרות לנזק כלשהו שיגרם לה, על-פי תנאי הפוליסה, כמובן. ככל שנגרם נזק לנכס, תפצה חברת הביטוח את בעלת הדירה בעבור אותם נזקים.

פוליסת ביטוח כזו גם מגנה על הבנק הממשכן. במידה שייגרמו נזקים כלשהם לדירה, על הבנק להגן על ירידת ערך הנכס בעבורו הוענקה ההלוואה. ביטוח דירה הוא הכרחי כדי לוודא שבעל הנכס אינו נקלע לחובות במקרה של נזקים הדורשים הוצאות כספיות ניכרות לתיקונם, מה שיקשה עליו לשלם את החזרי המשכנתא החודשיים.

ביטוח מבנה דירה

כמצוין, פוליסת ביטוח מבנה מגנה על עליכם מתשלום עבור נזקים אפשריים, כגון פגעי מזג אוויר: הצפות, שריפות, שלג כבד או ברד, גשם, ברקים, סופות, חבלת כלי טיס או רכב, הרס קירות בעקבות ניסיון שוד או פריצה, רעידות אדמה וכו'. עוד יצוין שפוליסות ביטוח מבנה אינן מכסות את כלל הפריטים בדירתכם ושפוליסות סטנדרטיות הנקנות במעמד המשכנתא, לעיתים לא תספקנה את ההגנה הנחוצה לכם.

ביטוח מבנה ותכולה

אתם מעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח לדירה, אולם רצוי שתבינה תחילה את החשיבות שבהתאמת הפוליסה למאפיינים המיוחדים של הדירה. הווה אומר – דירות מסוימות הבנויות חומרים איכותיים יותר, כגון – חיפויי קירות מסוגננים, ריצוף יוקרתי ועוד – כדאי שיהיו מבוטחות בהתאם לרכיבים מהם עשויים. זהו מקרה בו רצוי להזמין סוקר שיצלם את הדירה ואת הרכיבים המיוחדים שבה.

בחינת הפוליסה טרם רכישה

רכישת פוליסת ביטוח מבנה זה צעד משמעותי למדי, בו אתם נדרשים להעניק דגש על הפרטים שבה ובמקרה הצורך גם להיוועץ עם מומחה. יש במיוחד לתת את הדעת לכיסוי הביטוחי המוצע, כמו גם לגובה הכיסוי הביטוחי, שהרי פוליסות מסוימות כוללות מקרים ספציפיים עבורם אין כיסוי מתאים. למשל – פוליסות מסוימות יגנו בפני פיצוץ צנרת, אך לא בפני סדקים, שלתקנם יעלה ממון רב והנזקים הפוטנציאליים שלהם – משמעותיים.

ביטוחים נלווים ביטוח צד ג' וביטוח תכולת הדירה

קיימים שני סוגי ביטוח נלווה לביטוח נלווה שמומלץ לרכוש כחלק מחבילת פוליסות שתבטח את דירתכם. הסוג הראשון זהו ביטוח תכולת דירה – המכסה נזקי רכוש שנמצא בדירה, בפני פגעי מזג אוויר, הצפות, גניבות, שריפות, הרס מבנה וסוגי נזק נוספים המצוינים בפוליסה. אין חובה לרכוב ביטוח תכולת דירה, אולם זה רצוי ביותר, כיוון שבמקרים רבים בהם נגרם נזק לדירה, ייגרם ככל הנראה גם נזק רכוש. ביטוח צד' ג' מיועד להגן על הגל הבית בפני נזקי גוף וכן בפני תביעות בגין נזקים כאלו.

לחצו כאן על מנת לחזור לעמוד הראשי