ביטוח חיים

מבטחים את כל המשפחה

ביטוח חיים – זהו אחד מתחומי הביטוח הנפוצים בימינו, הן בקרב שכירים, כחלק מתנאי העסקתם והן באופן פרטי, בלא קשר למקום העבודה. במובן הפשוט, ביטוח חיים הוא בעלי תכלית לפצות את בני משפחתכם במקרה (חלילה) של פטירה מוקדמת. אולם בפועל, קיימם מספר סוגים של ביטוח, כמו גם שימושים מורכבים פחות או יותר לכיסוי הביטוחי.

קיימים תנאים דומים וחפיפות בין תכניות ביטוח שונות, כגון ביטוח תאונות אישיות, אולם רצוי לבצע את ההבחנה כראוי ולהבין עבור אילו מקרים אתם מבוטחים ועבור אילו לא – על-מנת למנוע הפתעות לא נעימות.

ביטוח חיים מהו?

ביטוח חיים זהו הסכם בין אדם לחברת הביטוח, במסגרתו, בעבור תשלום פרמיה תקופתית או חודשית, יקבלו המבוטח או משפחתו פיצוי בהיקף אשר נקבע מראש, במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה, חס וחלילה וחס. פיצוי זה יכול להתקבל כקצבה חודשית, או סכום חד פעמי – על-פי תנאי הפוליסה.

במרבית המקרית, ביטוח חיים נרכש באמצעות מקום העבודה וכולל הפרשת עובד משכר החודשי, כמו גם הפרשת מעביד, ומשמש אף כסכום פיצויי פיטורין ודמי פרישה.

ביטוח החיים לשכירים, שגם מכונה "ביטוח מנהלים", ייפדה עם הפרישה לפנסיה, או במקרה של מוות בטרם עת או אובדן כושר עבודה.

סוגים שונים של ביטוחים

קיימים סוגים ספורים של פוליסות ביטוח החיים במובן הפשוט, שבעבר כונה "ביטוח ריסק", משמש במקרה של פטירת המבוטח, במטרה לאפשר למשפחה לשמור על רמת חייה הנוכחית. ביטוח משכנתא, אותו מחייבים הבנקים לרכוש במקרה של הלוואת משכנתא לקניית בית, כולל ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים, ביטוח בריאות. זהו ביטוח המשמש ערובה על החזר ההלוואה לבנק, גם במקרה של נכות קבועה או פציעה.

ביטוח של חיים וביטוח של תאונות אישיות – כיצד להבחין

רבים מתבלבלים בין ביטוח תאונות אישיות וביטוח של חיים, ולא שלא בצדק. העניין כאן הוא קיומה של חפיפה מסוימת, בכל זאת – אלו שני מוצרי ביטוח שאינם דומים. ביטוח תאונות אישיות, למשל, מכסה אתכם בכל זמן ובכל מקום בפני פציעה – מההיבט של כיסוי הוצאות על שיקום וטיפול.

במקרה שהתאונה גרמת גם לפגישה ביכולת העבודה משך תקופה ממושכת, הרי שהביטוח יכסה לרוב עד שנתיים את גובה המשכורת. במקרה של תאונה שגרמה לפטירה, הרי שביטוח תאונות אישיות יכסה בהתאם לקרן שנצברה למבוטח, ולא בהתאם לסכום שנקבע מראש – בדומה לביטוח החיים. מידע נוסף תוכלו לקבל במהלך מחקר בסיסי ברשת האינטרנט.