בלוג ביטוח

ביטוח לרכב לנהג צעיר
ביטוח נהג צעיר

ביטוח לרכב לנהג צעיר

ביטוח לרכב נהג צעיר – בהתאם להגדרות המקובלות ברחבי העולם וגם בארץ, נהג צעיר יהיה בטווח הגילאים 24-17 שנים. לפי החוק, הגבלה עיקרית על נהגים