ביטוח מנהלים או פנסיה

ביטוח מנהלים או פנסיה – אם אתם חוסכים לעתידכם, סביר להניח שאתם עושים זאת באמצעות אחד מאפיקי החיסכון הבאים: ביטוח מנהלים או פנסיה. עבור חלקים גדולים מציבור החוסכים – המעביד מפריש סכום מסוים מהשכר לפנסיה, מבלי שהעובד יודע לאיזו תכנית הכסף הולך והן ההשלכות הקצרות וארוכות הטווח.

ההבדלים הקיימים בפועל בין שתי דרכים אלו עשויים להשפיע על עתידנו הכלכלי עם יציאתנו לגמלאות.

בחירת ביטוח פנסיוני תקנון וחוזה

ההבדל היסודי בין ביטוח מנהלים וקרן פנסיה טמון באופן התקשורת.

בעוד שבקרן פנסיה ההתקשרות מתבססת על תקנון עם תנאים בני שינוי.

בניגוד לזאת, ביטוח מנהלים מתבסס על חוזה שבין חברת הביטוח למבוטח, בו לא ניתן לערוך שינויים בלא הסכמת המבוטח. עד לסוף 2012, כללה השמירה על תנאי הפוליסה עם שמירה על מקדם קצבה כלשהו, שהבטיח גובה קצבה בהגיע המבוטח לגיל פרישה. על אף שהחל מ-2013 התבטלה הטבה זו, הרי שההצטרפות לביטוח המנהלים שומרת על תנאים קבועים – כולל דמי ניהול.

ביטוח מנהלים או פנסיה

לצד החיסכון לגיל פרישה, אני אפיקים אלו מאפשרים רכישת כיסויים ביטוחים משלימים, כגון – ביטוח אובדן כושר עבודה וביטח חיים. על אף זאת, אופי הרכיבים משתנה כתלות בסוג החיסכון, כפי שמפורט להלן:

כיסוי ביטוחי – בכל הנוגע לאובדן כושר עבודה, הרי שביטוח מנהלים מאפשר מטריית ביטוח רחבה יותר.

למשל, ביטוח מנהלים מאפשר לרכוש רכיב אובדן כושר עבודה עבור עיסוק מסוים, זאת לעמת הקרן המאפשרת רכישת רכיב אובדן כושר עבודה עבור עיסוק סביר או כל עבודה שהיא.

פירוש הדבר שאם אובדן כושר עבודה אינו מאפשר חזרה לעיסוק הקודם, הרי שביטוח מנהלים יאפשר ברוב המקרים פיצוי כספי.

בשונה מכך, אם באפשרות המבוטח לעבוד בעבודה אחרת, אפשרי המצב שלא יקבל פיצוי אם מבוטח דרך קרן פנסיה.

גמישות – בביטוח מנהלים קיימת גמישות בבחירת גובה כיסויים ביטוחיים במקרה מוות או נכות, באופן שאינו תלוי במשכורת מבוטחת, ותוך התאמה אישית מרבית.

בניגוד לכך, עם הצטרפות המבוטח לקרן פנסיה, ביכולתו לבחור במספר קטן של מסלולים מוגדרים, בהתאם למשכורת ברוטו בגינה מופקדים הכספים.

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה: גובה דמי הניהול

כבר משנת 2013 אמורים דמי ניהול של ביטוח מנהלים לרדת בהדרגה, אולם עדיין יישארו גבוהים מאלו של קרנות הפנסיה. משמעות הדבר? סכום כסף גבוה יותר יופרש לחיסכון בקרן פנסיה.

אז מה הכי משתלם לעשות? התשובה אינה חד משמעית וטמונה בגיל המבוטח ובמצבו הפיננסי והבריאותי.

תוכן עניינים

ביטוח מנהלים דמי ניהול

ביטוח מנהלים דמי ניהול

ביטוח מנהלים דמי ניהול – צעירים העומדים בהתרגשות בפני תחילת הקריירה, נוטים שלא להקדיש מחשבה מספקת בנוגע לחסכונות העתידיים שלהם ולבחור בברירת המחדל שהם רואים

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות – זהו אחד התחומים המבלבלים ביותר בתחום הביטוחים הוא ביטוח בריאות, זה לא מפתיע שקיים בלבול רב בתחום של הביטוח והסיבה לכך היא