דירוג חברות ביטוח בריאות

דירוג חברות ביטוח בריאות

1500 996 תן לי - השוואת ביטוחים

דירוג חברות ביטוח בריאות עבור נשים וגברים מעל גיל 66

מחיר ביטוח בריאות משתנה לפי קבוצות גיל ולפי מין המבוטח.
להלן דירוג חברות ביטוח בריאות הכי זולות על פי נתוני הרשות לשוק ההון והביטוח 2019.
במידע שלפניכם תוכלו לראות אילו הן שלושת חברות הביטוח שמספקות את תכנית ביטוח הבריאות הזולה ביותר.
כמו כן, באמצעות מדד השירות תוכלו להתרשם מה מידת המהימנות של כל חברה וחברה.
הנתונים המוצגים הם עבור גברים ונשים בקבוצת גיל של מעל 66 שנים.
לא מחייב שאותן חברות ביטוח יהיו זולות גם עבור קבוצות גיל אחרות.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור נשים הן: ביטוח ישיר, מנורה ו-AIG.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור גברים הן: AIG, הכשרה ואיילון.

דירוג חברות ביטוח בריאות לנשים

חברת ביטוח ישיר

ציון מדד שירות: 77.

מחיר: 332 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור אירועי ביטוח של ניתוחים: 274 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור אירועי ביטוח של השתלות: 5 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 6,600,000 ש"ח.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 660,000 ש"ח.
 • מימון להערכה רפואית – עד 6600000השתלה,עד660000 טיפול מיוחד.
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 5,500 ש"ח עד 24 חודשים לאחר ההשתלה.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 53 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 

מנורה מבטחים

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 343 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 295 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 15 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000 ש"ח.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 ש"ח.
 • מימון להערכה רפואית – 75,000 ש"ח.
 • גמלה לאחר השתלה – 7,500 ש"ח למשך 24 חודשים.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 33 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם לחודש.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 300 ש"ח לסרטן.

 

חברת הביטוח AIG

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 388 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 337 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 21 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש"ח.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים.
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש"ח.
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 30 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש"ח.

דירוג חברות ביטוח בריאות לגברים

חברת AIG

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 388 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 337 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות:21  ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש"ח.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים.
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש"ח.
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 30 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש"ח.

חברת ביטוח הכשרה

ציון מדד שירות: אין.

מחיר: 414 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 365 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 10 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 4,750,000.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000.
 • מימון להערכה רפואית – 100,000.
 • גמלה לאחר השתלה – 7000.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 39 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 600.

 

חברת איילון

ציון מדד שירות: 67.

מחיר: 421 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 369 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 16 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – אין.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 לניתוח/טיפול מיוחד בחו"ל.
 • מימון להערכה רפואית – 80,000.
 • גמלה לאחר השתלה – 5,000 ש"ח ל-24 חודש.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 36 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 350 ש"ח למרשם, 550 ש"ח למרשם לתרופה כרונית.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – תרופות אונקו.
 • פרטים נוספים של כיסוי ביטוחי זה – כיסוי גם לחוו"ד שניה אצל רופא מומחה ובדיקה פתולוגית ובדיקה גנומית.

 

צוות "תן לי" יצר שיתופי פעולה שיכולים לחסוך לך כסף וזמן יקר

אנחנו כאן ב"תן לי" יצרנו שיתופי פעולה עם חברות הביטוח הגדולות בארץ.
יצרנו תהליך שיכול לחסוך לך זמן יקר ואנו מאפשרים למתעניינים להכניס את פרטיהם כאן באתר. פרטים אלו יופנו לחברות הביטוח המובילות.
מיד לאחר מכן, חברות הביטוח ייצרו אתך קשר וינסו להתאים עבורך תכנית ביטוח מתאימה.
מקור מידע: https://briut.cma.gov.il/Parameters