השוואה בין חברות ביטוח בריאות

השוואה בין חברות ביטוח בריאות

1500 1000 תן לי - השוואת ביטוחים

השוואה בין חברות ביטוח בריאות לנשים וגברים בגילאי 51 עד 55

כאשר בוחרים ביטוח בריאות פרטי כדאי לשים לב להבדלים השונים בין פוליסות הביטוח השונות.
הבדלים שיכולים להיות הן במחיר והן בכיסוי הביטוחי.
הבדלים הלו יכולים להשתנות בהתאם לגילו ולמינו של המבוטח.
לכן, בדקנו את נתוני המחשבון של הרשות לשוק ההון והביטוח בכדי לפרוס בפניכם את המידע על שלושת חברות הביטוח הזולות ביותר לגברים ונשים בגילאי 51 עד 55.
ההשוואה בין חברות ביטוח בריאות עדכנית לחודש ינואר 2019.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור נשים הן: ביטוח ישיר, מנורה והפניקס.
חברות הביטוח הזולות ביותר עבור גברים הן: ביטוח ישיר, מנורה ו-AIG.

השוואה בין חברות ביטוח בריאות לנשים

חברת ביטוח ישיר

ציון מדד שירות: 77.

מחיר: 161 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 125 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 9 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 6,600,000 ש"ח
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 660,000 ש"ח
 • מימון להערכה רפואית – עד 6600000השתלה,עד660000 טיפול מיוחד
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 5,500 ש"ח עד 24 חודשים לאחר ההשתלה.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 27 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 500 ש"ח לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 3000 ש"ח לחודש

 

מנורה מבטחים

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 195 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 154 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 18 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000 ש"ח
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 ש"ח
 • מימון להערכה רפואית – 75,000 ש"ח
 • גמלה לאחר השתלה – 7,500 ש"ח למשך 24 חודשים

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 23 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 300 ש"ח לסרטן

 

חברת הפניקס

ציון מדד שירות: 77.

מחיר: 197 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 163 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 11 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – ללא תקרה.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 ש"ח לתקופות הביטוח
 • מימון להערכה רפואית – 80,000 ש"ח עד 2 בדיקות הערכה
 • גמלה לאחר השתלה – 6,800 ש"ח עד 24 חודשים לאחר השתלה
 • פרטים נוספים של כיסוי ביטוחי זה – פיצוי חד פעמי על סך 350,000 ש"ח טרם ביצוע ההשתלה ללא השתתפות החברה.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 23 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למעט תרופות למחלת הסרטן
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5,000 ש"ח

ביטוח בריאות לגברים

חברת ביטוח ישיר

ציון מדד שירות: 77.

מחיר: 189 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 153 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 9 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 6,600,000 ש"ח.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 660,000 ש"ח.
 • מימון להערכה רפואית – עד 6600000השתלה,עד660000 טיפול מיוחד.
 • גמלה לאחר השתלה – גמלה חודשית בסכום של 5,500 ש"ח עד 24 חודשים לאחר ההשתלה.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 27 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 500 ש"ח לחודש.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 3000 ש"ח לחודש.

חברת מנורה מבטחים

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 197 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 159 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 18 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – ללא תקרה.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – 5,000,000 ש"ח.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – 1,000,000 ש"ח.
 • מימון להערכה רפואית – 75,000 ש"ח.
 • גמלה לאחר השתלה – 7,500 ש"ח למשך 24 חודשים.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 20 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם לחודש
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 300 ש"ח לסרטן

 

חברת ביטוח AIG

ציון מדד שירות: 72.

מחיר: 199 ש"ח.

ניתוחים
עלות כיסוי ביטוחי עבור ניתוחים: 162 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים:

 • ניתוח
 • טיפול מחליף ניתוח
 • התייעצות עם רופא מומחה

השתלות
עלות כיסוי ביטוחי עבור השתלות: 20 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור השתלות:

 • מימון דרך ספק בהסדר – עד 5,000,000 ש"ח.
 • מימון דרך ספק שלא בהסדר עד סכום של – עד 5,000,000.
 • מימון לטיפול מיוחד עד – אינו כולל כיסוי לטיפולים מיוחדים.
 • מימון להערכה רפואית – עד 100,000 ש"ח.
 • גמלה לאחר השתלה – השתלה בחול 7000 שח למשך 24 חודשים. השתלה בארץ 5000 שח למשך 12 חודשים.

תרופות שלא בסל הבריאות

עלות כיסוי ביטוחי עבור תרופות: 17 ש"ח.
פירוט הכיסוי הביטוחי עבור תרופות:

 • תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 • בעבור כל תרופה השתתפות עצמית של – 300 ש"ח למרשם.
 • לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל – 5000 ש"ח.

 

תן לנו לחסוך לך כסף וזמן

בחירת ביטוח בריאות פרטי היא לא דבר פשוט.

מלבד המחיר, מדד השירות והכיסוי הביטוחי כדאי קודם כל לבדוק שהביטוח הפרטי בו אתם מעוניינים, איננו חופף לכיסוי שיש לכם בביטוח בריאות אחר.
ולכן, כאשר בוחרים ביטוח בריאות פרטי צריך להסתכל בראיה רחבה על מכלול השיקולים השונים.
תן לי מתמחה בשיתופי פעולה עם חברות הביטוח הגדולות.
מלא פרטייך כאן באתר ואנו נפנה את פרטייך לסוכנויות הביטוח המובילות שיצרו אתך קשר בכדי להתאים לך את תכנית הביטוח שהכי מתאימה לך.

 

מקור מידע: https://briut.cma.gov.il/Parameters